Over Het Hieronymusfonds

De vereniging tot instandhouding van het Hieronymusfonds, kortweg ‘het Hieronymusfonds', is in 1924 opgericht door oud-leerlingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. De aanleiding daarvoor was het 450 jarig bestaan van de school op 2 mei 1925. De naam van de vereniging is ontleend aan de naam die de school tot 1877 droeg, Schola Hieronymiana (de Hieronymusschool). De vereniging telt thans circa 900 leden. 

 

Belangrijke doelstellingen van de vereniging zijn het versterken van de band tussen oud-leerlingen en de school, tussen oud-leerlingen onderling en het ondersteunen van het gedachtengoed en de doelstellingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. U kunt hier de statuten downloaden.

 

Zij organiseert bij elke lustrumviering een grote reünie voor alle oud-leerlingen. Daarnaast verzorgt de vereniging jaarlijks een lezing voor haar leden.

 

De vereniging geeft de school jaarlijks een geschenk dat in samenspraak met de school wordt uitgezocht. Op deze manier ondersteunt de vereniging de school in de aanschaf van zaken die niet meer uit de algemene middelen kunnen worden betaald.

 

Naast het organiseren van een reünie tijdens elke lustrumviering, het verzorgen van een jaarlijkse lezing voor haar leden en het jaarlijkse cadeau voor de school, wenst het Hieronymusfonds met ingang van 2013 leerlingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium financieel te ondersteunen bij het deelnemen aan extracurriculaire of curriculumondersteunende activiteiten door de Hieronymusbeurs ter beschikking te stellen.

 

Elk jaar vindt uiterlijk in juni de jaarvergadering van de vereniging plaats, waar het bestuur verantwoording aflegt aan de leden en de bestemming van het geschenk aan de school wordt besproken. De vereniging is verder als bestuurslid betrokken bij het Willebrordusfonds en de Stichting Dr. N.J. Singels.

 

Het huidige logo van de vereniging is ontworpen door drs. A.A.M.Etman, oud-docent klassieke talen op het USG.

 

 

 

   
  het oude logo van de vereniging