Stichting Dr. N.J. Singels

Dr. N.J. Singels (geboren te Leeuwarden op 14 juli 1857) was van 1902 tot 1918 rector van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Tot die tijd was hij eerst als leraar (1883-1897) en vervolgens als conrector (1897- 1902) aan de school verbonden.

 

Na het overlijden van dr. Singels, hebben de personen J.J. Beijerman, Th.Snellen, H.W. Bosscha, W.H.J. Blanckenhagen, C.D.J. Brandt (leraar geschiedenis en aardrijkskunde aan de school) en Th.v.E. Tengbergen, (allen oudleerlingen van de school) een commissie tot huldiging van de nagedachtenis van dr. Singels gevormd. Deze commissie heeft in maart 1934 aan het Hieronymusfonds een bedrag van f. 350,- ter beschikking gesteld met de opdracht om daarvan een stichting, de stichting Dr. N.J. Singels, op te richten. "De stichting" heeft tot doel de bevordering van de bloei van het Utrechts Stedelijk Gymnasium,  in het bijzonder te bereiken door gelden beschikaar te stellen voor de aanschaf van boek- en plaatwerken voor de bibliotheek van de school. Het bestuur van "de stichting Dr. N.J. Singels" bestaat uit het Hieronymusfonds. Binnen het Hieronymusfonds wordt "de stichting" feitelijk beschouwd als een (deel-)fonds waarover verantwoording wordt afgelegd.

De (handgeschreven) stichtingsbrief van 17 maart 1934 bevindt zich in het Utrechts Gemeente Archief.

 

Uit een tweetal staten en ontvangst van "de stichting" uit 1935/1936 en uit 1936/1937 blijkt dat door "de stichting" f. 12,- is besteed aan het boekwerk Das goldene Evangelienbuch des Heinrchs III, gekocht bij de firma De Vroede in Utrecht.

 

Nog ieder jaar schenkt "de stichting" aan de school een bedrag van - inmiddels - € 225,-  ten behoeve van aanschaf van materiaal voor de mediatheek. Het kapitaal van "de stichting" wordt beheerd door het Hieronymusfonds.

 

Met dank aan drs. J.A. Visser voor het onderzoek naar de oprichting van "de stichting".