Geschenken

Jaarlijks geeft het Hieronymusfonds een geschenk aan de school, waardoor vaak zaken mogelijk worden die met de reguliere middelen van de school niet hadden kunnen worden betaald. In de afgelopen jaren heeft het geschenk bijvoorbeeld bestaan uit een geluidsinstallatie voor de nieuwe kantine, een beamer met toebehoren, inklapbare podiumdelen voor de aula, banken voor de nieuw ingerichte tuin en plantenbakken die in de hallen en gangen staan opgesteld. Verder heeft de vereniging zorg gedragen voor de restauratie van de oude vaandels van de leerlingenverenigingen en van de antieke beelden die in de school staan.

 

In de hieronder weergegeven tekst, opgesteld ten behoeve van een boekje met de rede van dr. C.D.J. Brandt en het feestprogramma ter gelegenheid van de verhuizing van de school van het Janskerkhof naar de Homeruslaan op 4 oktober 1932, staat een opsomming van de tot dat moment door de vereniging gegeven cadeaus.        

 

Gulle gevers

Tijdens het lustrum is een bedrag van € 15,000,--, aan het USG overhandigd, te besteden aan decoraties binnen de nieuwe school, die het gymnasiale karakter zullen benadrukken.

 

    

 

 Zuil

De zuil bij de ingang van de school

Het Hieronymusfonds wil in het bijzonder de volgende gulle gevers bedanken voor hun schenkingen ten behoeve van het lustrum:

Hr.Drs.P Schuckink Kool

Mw.M.L. Jansen-Boode

Hr.Mr.A.F.W. van Doorn

Hr.A.A.Stoop

Hr.Dr.H.T Wallinga, mede namens zijn vrouw

Hr.G.de Waard

Hr.H.Stegeman

Saepe Cadendo

Daarnaast waren er ruim 20 leden, die 100,- doneerden en vele anderen met lagere bedragen!

 

Hartelijk dank voor de steun!

                  

n>

n>