Nieuws

ALV 2017

Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging tot Instandhouding van het Hieronymusfonds u van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. 

De vergadering wordt gehouden op vrijdag 7 april 2017 van 17.00u tot 18.30u in het huidige schoolgebouw van het USG. Het adres is Ina Boudier Bakkerlaan 7 te Utrecht. Aansluitend zullen we een borrel drinken in Parkcafé Buiten, Prins Hendriklaan 2. 

Hieronymuslezing 2016

Helaas is de Hieronymuslezing in december 2016 komen te vervallen.

ALV 18 maart 2016

Hierbij nodigt het bestuur van de Vereniging tot Instandhouding van het Hieronymusfonds u van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 2016.

De vergadering wordt gehouden op vrijdag 18 maart 2016 van 17.00u tot 18.30u in het huidige schoolgebouw van het USG. Het adres is Ina Boudier Bakkerlaan 7 te Utrecht. Aansluitend zullen we een borrel drinken in Parkcafé Buiten, Prins Hendriklaan 2.

"Poetin door de ogen van de Russen"

Zijn zij nou gek of zijn wij het? Op deze vraag zal Marie-Therese ter Haar ingaan tijdens de derde Hieronymuslezing op donderdag 3 december 2015 in het Auditorium van het USG. Aanvang 20.00 uur (deuren open vanaf 19.30 uur). Duur ca. 1,5 uur incl. pauze. Aansluitend een gezamenlijke borrel in de hal van het USG. Uitgenodigd zijn leerlingen, hun ouders, medewerkers USG en oud-leerlingen! Deze lezing wordt aangeboden door de oud-leerlingenvereniging van het USG, het Hieronymusfonds. RSVP! Aanmelding met vermelding HF-lezing en naam deelnemer op hieronymusfonds@gmail.com.

ALV 21 maart 2015

Leden en donateurs van de Vereniging tot Instandhouding van het Hieronymusfonds zijn van harte uitgenodigd om de komende ALV bij te wonenDe ALV zal plaatsvinden op 21 maart a.s. van 15.30 uur - 17.00 uur in het schoolgebouw van het USG aan de Ina Boudier Bakkerlaan 7 te Utrecht. De betreffende jaarstukken kunnen achter de login voor leden ingezien worden.

Alleen naar school als je talent had - AD

Op 4 december 2014 is een krantenartikel verschenen in het AD en een interview met oud-leraar klassieke talen, de heer Jan Visser, over de geschiedenis van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Het artikel is verschenen in de rubriek Stadsleven van toen en heeft als kop Alleen naar school als je talent had. Hier de link naar het krantenartikel.

Lustrum 2014

De speeches van de rector van het USG, mevrouw Hanneke Taat, en de burgemeester van Utrecht, de heer Jan van Zanen, ter gelegenheid van de viering van het 108e lustrum van het Utrechts Stedelijk Gymnasium, zijn te vinden in het besloten deel van deze website. Oude berichten over het Lustrum 2014 zijn terug te zien via het twitteraccount @LustrumUSG of via de website www.LustrumUSG.nl.

Eerste uitreiking Hieronymusbeurs

De Hieronymusbeurs is op 29 november 2014 voor het eerste jaar uitgereikt aan Roos Volkers, Linde van Noord en Anouk Volker. Deze leerlingen van het USG kregen de beurs, uit naam van het Hieronymusfonds uitgereikt door Bob de Jager en Fusien Verloop, ter ondersteuning van hun initiatieven om een uitwisseling op te zetten met scholen in Nepal respectievelijk Zuid-Afrika. De initiatieven waren onderdeel van hun deelname aan het Honeurs Programma Gymnasia.

Oproep workshop geven t.g.v. 108e lustrum USG – Lustrumcommissie

In december 2014 zal het Utrechts Stedelijk Gymnasium zijn 108e Lustrum (540 jaar) vieren.

Dit lustrum zal uitgebreid gevierd worden met verschillende activiteiten voor iedereen die met het USG te maken heeft. Eén van deze activiteiten zal de LustrumWorkshopDag worden. Op vrijdag 5 december 2014 (verplichte schooldag) zullen alle leerlingen 2 workshops volgen.

Om deze dag zo interessant, bijzonder en actief mogelijk te maken zoeken wij, naast docenten, ook andere enthousiaste mensen die een workshop willen verzorgen. Klik hier voor meer informatie. 

ALV 29 maart 2014

Het bestuur van de Vereniging tot Instandhouding van het Hieronymusfonds nodigt leden en donateurs van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Het is niet zomaar een jaar – het is een USG lustrumjaar. In december 2014 viert de school haar 540 jarig bestaan, het 108e lustrum!
De ALV zal plaatsvinden op 29 maart a.s. van 14.30 uur - 16.30 uur in het schoolgebouw van het USG aan de Ina Boudier Bakkerlaan 7 te Utrecht. De betreffende jaarstukken kunnen achter de login voor leden ingezien worden. Aansluitend zullen we een borrel drinken in Parkcafé Buiten, Prins Hendriklaan 2.

Hieronymuslezing woensdag 11 december om 20.00 uur door Ewoud Sanders

Het Hieronymusfonds organiseert een lezing cq. interactieve masterclass op het USG op woensdag 11 december 2013 door Ewoud Sanders. Aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Sanders is historicus, journalist (o.a. bij NRC Handelsblad) en auteur van het gidsje 'Slimmer zoeken op internet'. Slimmer zoeken, slimmer vinden. Hoe voorkom je dat je verzuipt in de informatie op internet? Hoe zorg je ervoor dat je snel betrouwbare en relevante informatie vindt? Slimmer zoeken op internet geeft je een flinke voorsprong. Je wint er veel tijd mee en je laat je minder sturen door zoekmachines, want die zijn veel bepalender dan je denkt. Aanmelden voor oudleerlingen op info@usgym.nl tot uiterlijk maandag 9 december. Meer over deze en andere lezingen…

Hieronymusbeurs voor USG leerlingen

Op 12 december 2013 zal een afvaardiging van het bestuur van het Hieronymusfonds de Hieronymusbeurs promoten ten behoeve van leerlingen op het USG. Het Hieronymusfonds stelt met ingang van 2013 deze beurs beschikbaar voor leerlingen die aantoonbaar betrokken zijn bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium en die zich graag verder willen ontwikkelen door het ondernemen van activiteiten die hun schoolleven zowel in onderwijskundig opzicht als voor wat betreft buitenschoolse activiteiten kunnen verdiepen of verbeteren. Meer...

Het Hieronymusfonds op Twitter

Volg het Hieronymusfonds nu ook via Twitter en klik hier.

Voorbereiding lustrumreünie 2014 van start!

Onder bezielende aansturing van USG oud-leerling Jaap van Hellenberg Hubar is inmiddels een commissie gevormd, welke een aanvang heeft gemaakt met de voorbereidingen voor de lustrumreünie 2014. Het programma zal naar verwachting (al dan niet vertrouwde) onderdelen kennen als gastlessen van oud-docenten, rondleidingen door het schoolgebouw, muziek door oude schoolbands, presentatie van leerlingenverenigingen en natuurlijk een gezellige netwerkborrel. Daarnaast bestaat onder andere het idee om een netwerkmarkt te organiseren ten behoeve van sponsoring. Meer informatie volgt. 

Vooraankondiging HF-lezing door Ewoud Sanders, 11 december 2013

Op 11 december 2013, ter gelegenheid van de Dies, organiseert het Hieronymusfonds de eerste HF-lezing voor USG oud-leerlingen, leerlingen en mogelijk belangstellende ouders. Lezinggever is taalhistoricus Ewoud Sanders. Hij schrijft al jaren, waaronder in NRC Handelsblad, informatieve en onderhoudende columns over taal en publiceerde onder andere een praktische gids waarvan de meest recente versie ’Slimmer zoeken op internet’ heet. Op 11 december zal hij ons hier meer over vertellen. Details over de precieze aanvangstijd en plaats van de lezing in de school zullen t.z.t. gepubliceerd worden op deze website en de website van het USG.

Oproep aan oud-leerlingen – Guus Kers, decaan USG

In het kader van studie- en/of beroepskeuzevoorlichting aan leerlingen van klas 3 t/m 6 van het USG zijn wij, collega decaan Emiel van Rijsewijk en ik, op zoek naar oud-leerlingen die we kunnen inschakelen bij deze voorlichting. We weten nog niet precies hoe we dit vorm gaan geven en op welke termijn, maar we willen eerst nagaan of er oud-leerlingen zijn die mee zouden willen werken. De voorlichting zou op school gegeven kunnen worden, maar wij kunnen ons ook voorstellen, dat USG leerlingen jullie zouden mogen benaderen om informatie in te winnen over jullie studie/beroep.

Geïnteresseerden worden van harte aangemoedigd om een mail te sturen aan g.kers@usgym.nl met daarin de genoten opleiding, het beroep dat wordt uitgeoefend, het mobiele nummer waarop je bereikbaar bent en een dag/tijdstip in de week waarop je beschikbaar bent.

 

Afscheid Hans Evers, 13 december 2013

Op vrijdag 13 december zal Hans Evers na ruim 38 jaar als wiskundeleraar een punt zetten achter het lesgeven. Per 1 januari aanstaande gaat hij zich nog meer bezig houden met verhandelen en verzamelen van vinyl (i.c. grammofoonplaten).  Reden voor Hans voor een goed feest met oud-leerlingen, oud-collega’s etc. om de vele herinneringen op te halen.

Zijn afscheidsfeest vindt plaats op vrijdag 13 december, van half 5 ’s middags tot half 12 ’s avonds. Wil je hier ook graag bij zijn, mail dan even dat je dat van plan bent naar: h.evers@usgym.nl. Op die manier is het een beetje te overzien hoeveel mensen er gaan komen. Voor hapje, drankje en muziek wordt gezorgd. Nadere informatie staat in het mailtje dat je van Hans terugkrijgt.

Direkt even dat mailtje sturen dus en in de agenda noteren!!

 

USG Excellente school! - Hanneke Taat, rector

Maandagmiddag 4 februari 2013 was in de Nieuwe kerk in Den Haag de feestelijke bijeenkomst voor de bekendmaking van de excellente scholen 2012. Zo’n 500 mensen afkomstig van 120 scholen hadden zich verzameld om te horen of hun kandidatuur gehonoreerd zou worden. Samen met Elise Jelsma (leerling) en Marianne van Es (ouder) was ik daar om de uitslag over het USG te horen.

Het traject dat aan deze middag voorafgegaan was, bestond uit een uitgebreide schriftelijke aanmelding, een presentatie van een half uur door Erik in Den Bosch en een bezoek van twee leden van de jury aan de school. De juryleden spraken met schoolleiding, docenten, ouders en leerlingen. Een rondleiding door de school, inkijkjes in lokalen en lessen vulden deze gesprekken aan.

In het juryrapport (zie bijlage) kunnen jullie lezen wat het oordeel van de jury was. Gebaseerd op de vijf criteria kwam het USG in aanmerking voor het predicaat ‘excellent’.

Uiteraard zijn wij er erg trots op de erkenning van de kwaliteit van het USG. Door het hele team wordt enthousiast en deskundig gewerkt aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Vooral de eensgezindheid tussen medewerkers, leerlingen en ouders over visie en aanpak viel de jury op.

Graag wil de schoolleiding dan ook alle medewerkers, leerlingen en ouders feliciteren met dit prachtige resultaat.

 

Afscheid Jos Tielens, 8 juni 2012

Na 32 jaar Frans gedoceerd te hebben op het gymnasium nam Jos Tielens 8 juni afscheid van de school. Tijdens haar afscheidsborrel werd Jos op verschillende manieren in het zonnetje gezet. Door collega docenten, leerlingen en oud-leerlingen werd Jos toegesproken en gezongen en was er ruimte voor het ophalen van herinneringen. Net als bij het afscheid van Jan Visser was er een geschenk van het Hieronymusfonds, dat Jos een drietal bijzondere wijnen overhandigde en tevens de wijn tijdens de borrel aanbood. En deze wijn was uiteraard afgestemd op Jos: Frans en eigenzinnig.

Het betrof wijnen van wijnhuis Domaine de l’Arjolle, Côtes de Thongue, Languedoc. In het zuidoosten van Frankrijk, op 20 kilometer van het Béziers ligt het dorp Pouzolles waar Domaine de l'Arjolle gevestigd is. Er wordt gewerkt volgens de strenge regels van Terra Vitis. Deze vorm van beredeneerde landbouw wordt door veel milieubewuste Franse wijnboeren toegepast die in de Méditerranée gevestigd zijn. Domaine de l'Arjolle kwam halverwege de jaren zeventig in handen van de gebroeders Teisserenc. Inmiddels werken zij samen met drie zonen, een zwager en een neef in het familiebedrijf.

Misschien wel de leukste anekdote van het huis is dat Louis-Marie, een van de gebroeders, voor een studiereis wijngebied Napa Valley vlakbij San Francisco bezocht. Amerika bezoeken (überhaupt een ander wijnland bezoeken) schijnt een zeldzaamheid te zijn voor Franse wijnmakers. Tijdens zijn bezoek aan Napa Valley ontdekte Louis-Marie de zinfandeldruif. Hij verwonderde zich over de manier waarop de druif zijn frisheid wist te bewaren in het warme klimaat van Californië. En meende dat de druif het ook in de Languedoc goed tot zijn recht zou komen.

Na zes jaar lobbyen bij de Franse overheid kreeg Marie-Louise toestemming om de zinfandeldruif aan te planten op een proefveld. De wijn, die een succes bleek, mocht onder de toen geldende wetgeving echter ‘slechts’ vin de table heten. De druif moest onvermeld blijven op het etiket. Tot voor kort heette de wijn dan ook simpelweg ‘Z’. Tot op heden heeft het wijnhuis de enige hectare zinfandeldruiven in Frankrijk.

 

Afscheid van het schoolgebouw aan de Homeruslaan, 27 november 2011

Op zaterdag 27 november was er gelegenheid om voor de laatste keer door de schoolgangen dwalen. Het was een gezellige middag, waar ongeveer 350 mensen op af kwamen. Er was veel belangstelling voor het nieuwe schoolgebouw, waar men een kijkje kon gaan nemen.

Tijdens het afscheid van het schoolgebouw aan de Homeruslaan op zaterdag 27 november 2011 is bekend gemaakt hoeveel geld tot nu toe werd ingezameld voor de inrichting van de nieuwe school. Door de verkoop van etsen van ons monumentale schoolgebouw, de inzameling van donaties en de verkoop van aan het USG gerelateerde spullen is 44.000 euro verzameld. De ouderraad heeft dit bedrag aangevuld met het overschot op de begroting van vorig schooljaar (2009-2010) van 16.000 euro. Bij het lustrum van vorig jaar schonken de oud-leerlingen al een bedrag van 15.000 euro om het gymnasiale karakter van het USG in de nieuwe school weer tot uitdrukking te laten komen. Het USG heeft in totaal 100.000 euro extra ter beschikking gekregen om modern gymnasiaal onderwijs vorm te geven in het nieuwe schoolgebouw.

We danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen. Ook onze hartelijke dank aan alle helpende handen die het afscheid van de Homeruslaan tot een succes hebben gemaakt!