Activiteiten

In 2017 starten we naar verwachting met een nieuw initiatief, de Hieronymuszuil.

 

Met ingang van 2013 stelt het Hieronymusfonds de Hieronymusbeurs ter beschikking.

 

Daarnaast geeft het Hieronymusfonds jaarlijks een geschenk aan de school, waardoor vaak zaken mogelijk worden die met de reguliere middelen van de school niet hadden kunnen worden betaald.

 

Verder verzorgt het Hieronymusfonds twee typen activiteiten: Lustrumreunies en Lezingen.